PŠENICE CAUSSADE SEMENCES 2020 

Friday, May 15, 2020 1:52:00 PM

ŘEPKY CAUSSADE SEMENCES 2020 

Friday, May 15, 2020 1:20:00 PM

METHANI20.COUV 

Wednesday, January 22, 2020 6:04:00 PM

KATALOG OSIV 2020 

Thursday, October 24, 2019 1:03:00 PM

               

slunečnice kukurice řepka sója čirok obilniny obilniny

Vize

Výzkum

Pěstování rostlin existuje od již dob, kdy se člověk stal pěstitelem. V současnosti jsou však používané metody čistě záležitostí odborníků.

Vytváření odrůd musí odpovídat mnohým požadavkům jak zemědělské tak průmyslové produkce a právě tímto směrem se společnost Caussade Semences ubírá.

Více jak padesátileté zkušenosti a odborné znalosti našich pracovníků umožňují efektivní rozvoj genetiky ve všech plodinách zařazených do programu výzkumu.

Náš výzkum je založen na osvědčených technologiích s použitím novátorských aplikací s velkým důrazem na biotechnologie.

Důležitým bodem ve šlechtitelském procesu je testování nových materiálů v různých půdně-klimatických podmínkách, a proto jsou odrůdy Caussade Semences testovány ve všech evropských zemích, severní Americe, Japonsku, Novém Zélandě a  Jižní Africe.

Díky tomuto efektivnímu výzkumu dokáže společnost Caussade Semences nabídnout zemědělcům vysoce produktivní odrůdy, splňující jak půdně-klimatické podmínky, tak aktuální ekonomické nároky.

Výroba

V současnosti je nezbytné zaručit původ a kvalitu prodávaného osiva a uspokojit tak nejen zainteresované strany, ale i nároky dnešní společnosti.

Pro ochranu genetického materiálu, který naše společnost vyvíjí, Caussade Semences pracuje se sítí 600 zemědělců/množitelů vysoké technické úrovně. Každým rokem je zaseto zhruba 12 500 hektarů, kde na proces množení dohlíží zkušení výrobní technici.

Kukuřice, slunečnice, řepka, obiloviny, pícniny a luštěniny... téměř veškerá genetika naší společnosti je vyvíjena ve Francii dle přísné specifikace a pro dosažení vysoké kvality úrovně podléhá dalším kontrolám vnitřních a státních orgánů.

Laboratoře Caussade Semences, jež pracují pod dohledem francouzského ministerstva zemědělství, provádějí více než 60 000 testů za rok. Tyto testy pak zajišťují vysokou klíčivost a odrůdovou čistotu osiv Caussade Semences.
Caussade Semences disponuje na pěti místech ve Francii špičkovým průmyslovým zařízením s kapacitou výroby více než jeden a půl milionu jednotek kukuřice.

Vývoj

Vývojové oddělení se nachází na rozhraní mezi výzkumem a prodejem.

Proto, aby se Caussade Semences mohla podílet na progresivním genetickém vývoji a byla schopná dostát všem specifickým nárokům různých odvětví, zaměstnává špičkové inženýry a techniky.

Polní tým pracuje v neustálém kontaktu s výzkumem a vývojové oddělení následně potvrzuje agronomickou kvalitu odrůd a ověřuje vlastnosti sklizených produktů pro potřeby různých sektorů.

Vhodnost vyvíjených odrůd do různých půdně-klimatických lokalit s jejich agronomickými nároky pak zajišťuje velké množství pokusných míst (přes 350), prováděných v různých regionech a často také ve spolupráci s mnoha instituty a universitami.

Prodej

Dynamická společnost Caussade Semences patří mezi pětici největších firem v produkci kukuřice. Svoji výkonnost dokazuje i zvyšujícím se podílem na trhu v produkci obilovin, pícnin, řepky, luštěnin, čiroku a slunečnic.

Tváří tvář změnám v osevních postupech je Caussade Semences svým produkty schopna čelit nárokům zemědělského průmyslu jak ve Francii, tak i v zahraničí.

Společnost Caussade Semences je velmi dobře zavedena na trzích většiny evropských zemí, působí však také v zemích Středomoří, Japonska, Kanady, Ukrajiny, Ruska a Střední Ameriky. Ve všech zemích, kde má společnost své zastoupení, potvrzuje svoji silnou prodejní pozici a je zároveň připravena efektivně reagovat na potřeby nových zákazníků.